JURIDISKT STÖD OCH TRYGGHET

divider

DANSKA

separator

De Facto Juristfirma A/S

De Facto Juristfirma i Malmø er den hjælp og støtte du har brug for, når du ønsker at starte arbejde, drive egen virksomhed eller søge ophold i Sverige. Vi hjælper også, hvis du ønsker at blive genforenet med din familie her.

De Facto Juristfirma kan også hjælpe dig, når det kommer til juridiske stridigheder, både privat og i erhvervsret.

Desuden taler juristerne hos De Facto Juristfirma mange forskellige sprog, så på den måde kan du tale til os direkte og personligt, uden brug af tolk.

Velkommen til De Facto Juristfirma, og et personligt og oprigtig engagement!

ERFARING GØR EN FORSKEL

De Facto Juristfirma A/S har stor erfarenhed og ekspertise, som kommer dig til gode hvis du hyre os som jurister. Vi er erfarne jurister med alle de færdigheder som du har brug for i sager om immigration, familieret og erhvervsret.

Vi har viden om samfundets krav og dine rettigheder – og hvordan man får disse til at samarbejde på den bedste måde. Og vi har empati og forståelse i situationer hvor du står overfor vanskelige spørgsmål og beslutninger.

Den vigtigste og fornemmeste opgave for os hos De Facto Juristfirma er at forstå, hjælpe og støtte dig som vores klient.

 

TRE STÆRKE JURIDISKE OMRÅDER

IMMIGRATIONSLOV

De Facto Juristfirma A/S hjælper dig med at ansøge om opholdstilladelse, til dig selv, eller din ægtefælle, partner eller slægtning, som befinder sig i udlandet, og har en såkaldt forbindelse til dig.

Efter svenske regler, har du altid ret til at hyre en jurist til at repræsentere dig under ansøgningsprocessen. Hvis du søger asyl i Sverige, har du ret til en offentlig rådgiver som udpeges af den svenske immigrationsmyndighed.

Offentlig rådgiver

En offentlig rådgiver er en jurist, der arbejder uafhængigt af myndighederne for at beskytte dine interesser. Omkostningerne til den offentlige rådgiver er betalt af den svenske stat. Du har også ret til at gøre indsigelse på, hvem der skal være din offentlige forsvarer.

Juristerne her hos De Facto Juristfirma A/S har stor erfaring med asylansøgere og asylsager og vi forstår derfor, hvad det vil sige at søge tilflugt i et fremmed land.

Vi hjælper også med appelsager ift. en beslutning foretaget af immigrationsmyndigheden, eller hvis immigrationsdomstolen har undersøgt din sag og givet afslag på din klage.

Statsborgerskab

Hvis du ønsker at ansøge om svensk statsborgerskab, hjælper vi dig med din ansøgning og kontakten med de svenske myndigheder.

Familiesammenføring

De Facto Juristfirma A/S har ekspertise inden for lov om familiesammenføring ift. EU-retten. Vi giver dig råd og hjælp i alle spørgsmål vedrørende mobilitet inden for EU/EØS, uafhængigt af om du ønsker at etablere forretning i Sverige eller arbejde her.

Vi har også lang erfaring med danske sager, og vi hjælper dig, som ønsker at flytte fra Danmark til Sverige og etablere sig her.

FAMILIERET

De Facto Juristfirma A/S arbejder også med alle spørgsmål vedrørende familieret.

Vi giver dig tryghed og rådgivning i diverse familieretslige henseender og vi hjælper dig med at formulere retsgyldige ægtepagtsaftaler, samlivsaftaler, divisionsaftaler, fuldmagter, gavebrev og testamenter. Skifteretten og arv er også en del af vores ekspertise.

I familieretslige stridigheder er De Facto Juristfirma A/S din kyndige partner og erfarne støtte. Vi kan være din repræsentant i en sag om skilsmisse og delikate spørgsmål så som barnets tarv, forældremyndighed, bolig og samværsret.

Børn

De mest almindelige – og mest følsomme spørgsmål, som opstår ved en separation, er dem som involverer børn. Hvor skal børnene bo? Hvordan skal forældremyndigheden fordeles? Og hvilke regler skal gælde i forholdet mellem forældre og børn? Det er spørgsmål som du skal tage stilling til ved en separation, og her er det en stor trøst at have en erfaren, dygtig og medfølende advokat til at hjælpe.

Bodeling

Ved separation eller skilsmisse skal der foretages bodeling, aktiver og passiver skal opdeles, men det kan være svært at afgøre, hvilken type af ejendom, der skal indgå i opdelingen. Sagen kan yderligere kompliceres, hvis forskellige landes love kan være gældende.

De Facto Juristfirma A/S har lang erfaring i familieret, både internationalt og svensk. Vi kan derfor være din støtte og vejviser ift. hvad der gælder i sager om forældremyndighed, samvær, bolig og bodeling.

ERHVERVSRET

De Facto Juristfirma A/S arbejder primært i tre områder indenfor erhvervsret: kontrakt, selskabsret og krav.

Vi hjælper dig med at etablere de aftaler, der vil gøre dig tryg og sikker i forretnings henseender – og som gør at du undgår stridigheder og økonomiske tilbageslag. Vi kan også hjælpe dig, i tilfælde af, at der i din aftale opstår uenigheder, som senere fører til stridigheder, du ikke kan løse.

De Facto Juristfirma A/S rådgiver dig om stiftelse af selskaber. Og giver dig juridisk bistand i stridigheder om penge. Vi kan også hjælpe med at beregne og fremstille et krav eller udstede obligationer.

TEAM

Tatsiana Turgot, cand. jur. og partner

Tatsiana Turgot har drevet De Facto Juristfirma A/S siden 2011. Hun har særlig ekspertise i udlændingelovgivning, EU eller international ret, familieret, almindelig formueret og retssager.

Tatsiana Turgot er uddannet fra universitetet i Lund og har en temmelig lang erhvervserfaring fra København.

Sprogkundskaber: svensk, engelsk, dansk, tysk, russisk.

DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS

De Facto Juristfirma A/S kan du finde i det centrale Malmø og vi står klar til at hjælpe dig. For os er ingen juridiske spørgsmål banale eller ubetydelige, og vi garanterer dig engagement, kundskab og medfølelse.

Vi har naturligvis tavshedspligt.

Send os en e-mail eller ring og få lavet en aftale om et personligt møde!

De Facto Juristfirma A/S

Skomakaregatan 4

211 34 Malmö

 

Telefon: +46 (0) 40 12 14 12

Mobil: +46 (0) 70 25 213 13

Fax: +46 (0) 40 20 46 48

E-mail: tatu@defactojuristbyra.se

 

Åbningstider: mandag – fredag ​​fra 8:00 til 17:00


separator