JURIDISKT STÖD OCH TRYGGHET

divider

TEAM


De Facto Juristbyrå i Malmö är den hjälp och trygghet du behöver när du vill arbeta, driva eget eller söka skydd i Sverige. Eller när du vill återförenas med din familj här.

De Facto Juristbyrå kan också hjälpa dig när det gäller juridiska tvister, både privat och när det gäller affärsjuridik.

Dessutom talar juristerna på De Facto Juristbyrå många språk så att du tala med oss direkt och personligt, utan att använda dig av tolk.

Välkommen till De Facto Juristbyrå AB och ett personligt och uppriktigt engagemang!

DE FACTO

Juristbyrå AB

Jur. kand. och delägare

Tatsiana Turgot är auktoriserad svensk jurist och hon driver De Facto Juristbyrå AB sedan 2011. Hon har specialkompetens inom utlänningsrätt, EU- och internationell rätt, familjerätt, allmän förmögenhetsrätt samt processrätt.

Tatsiana Turgot är utbildad vid Lunds Universitet och har en tämligen lång arbetslivserfarenhet från Köpenhamn.
Språkkunskaper: svenska, engelska, danska, spanska, tyska, ryska.

Tatsiana Turgot

Jur. kand. och delägare

separator