ERHVERVSRET

De Facto Juristfirma A/S arbejder primært i tre områder indenfor erhvervsret: kontrakt, selskabsret og krav.

Vi hjælper dig med at etablere de aftaler, der vil gøre dig tryg og sikker i forretnings henseender – og som gør at du undgår stridigheder og økonomiske tilbageslag. Vi kan også hjælpe dig, i tilfælde af, at der i din aftale opstår uenigheder, som senere fører til stridigheder, du ikke kan løse.

De Facto Juristfirma A/S rådgiver dig om stiftelse af selskaber. Og giver dig juridisk bistand i stridigheder om penge. Vi kan også hjælpe med at beregne og fremstille et krav eller representere dig ved forhandlinger. De Facto Juristfirma A/S hjælper dig med at ansøge om opholdstilladelse, til dig selv, eller din ægtefælle, partner eller slægtning, som befinder sig i udlandet, og har en såkaldt forbindelse til dig. Efter svenske regler, har du altid ret til at hyre en jurist til at repræsentere dig under ansøgningsprocessen. Hvis du søger asyl i Sverige, har du ret til en offentlig rådgiver som udpeges af den svenske immigrationsmyndighed. Offentlig rådgiver En offentlig rådgiver er en jurist, der arbejder uafhængigt af myndighederne for at beskytte dine interesser. Omkostningerne til den offentlige rådgiver er betalt af den svenske stat. Du har også ret til at gøre indsigelse på, hvem der skal være din offentlige forsvarer. Juristerne her hos De Facto Juristfirma A/S har stor erfaring med asylansøgere og asylsager og vi forstår derfor, hvad det vil sige at søge tilflugt i et fremmed land. Vi hjælper også med appelsager ift. en beslutning foretaget af immigrationsmyndigheden, eller hvis immigrationsdomstolen har undersøgt din sag og givet afslag på din klage. Statsborgerskab Hvis du ønsker at ansøge om svensk statsborgerskab, hjælper vi dig med din ansøgning og kontakten med de svenske myndigheder. Familiesammenføring De Facto Juristfirma A/S har ekspertise inden for lov om familiesammenføring ift. EU-retten. Vi giver dig råd og hjælp i alle spørgsmål vedrørende mobilitet inden for EU/EØS, uafhængigt af om du ønsker at etablere forretning i Sverige eller arbejde her. Vi har også lang erfaring med danske sager, og vi hjælper dig, som ønsker at flytte fra Danmark til Sverige og etablere sig her.

Address:
Skomakaregatan 4
211 34 Malmö – SWEDEN

Tel. +46 (0) 40 12 14 12
Mobile: +46 (0) 70 25 213 13
Fax: +46 (0) 40 20 46 48

Email: tatu@defactojuristbyra.se