MIGRATIONSRÄTT

Vi hjälper dig att ansöka om uppehållstillstånd

De Facto Juristbyrå AB hjälper dig att ansöka om uppehållstillstånd, för dig själv eller en make/maka, sambo eller släkting som befinner sig utomlands, s.k. anknytning till dig.

Vi hjälper även till med överklaganden av Migrationsverkets beslut eller till Migrationsdomstolen, om Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen har prövat din och avslagit din överklagan.

Medborgarskap

Om du vill söka svenskt medborgarskap hjälper vi dig med din ansökan och dina kontakter med svenska myndigheter.

Familjeåterförening

De Facto Juristbyrå AB har spetskompetens inom det rättsområde som gäller familjeåterförening efter EU-rätten. Hos oss får du råd och hjälp i alla frågor som avser den fria rörligheten inom EU/EES, oavsett om du vill etablera verksamhet i Sverige eller arbeta här.
Vi har också lång erfarenhet av danska ärenden och hjälper dig som vill flytta från Danmark till Sverige och etablera sig här.

Enligt svenska regler har du alltid rätt att anlita ett ombud att företräda dig under ansökningsprocessen. Om du är asylsökande i Sverige har du i regel rätt till ett offentligt biträde som utses av Migrationsverket.

Offentligt biträde, ditt ombud

Ett offentligt biträde är en jurist som arbetar självständigt gentemot myndigheterna för att tillvarata dina intressen. Kostnaderna för det offentliga biträdet betalas av den svenska staten. Du har också rätt att själv begära vem som ska vara ditt offentliga biträde.

Juristerna hos oss på De Facto Juristbyrå AB har gedigen erfarenhet av asylsökanden och asylrättsliga ärenden och förstår vad det innebär att söka skydd i ett främmande land.

För information gällande migration till Spanien eller Andorra välkommen att besöka vår hemsida www.defactoagency.es

Address:
Skomakaregatan 4
211 34 Malmö – SWEDEN

Phone: +46 (0) 40 12 14 12
Mobile: +46 (0) 70 25 213 13
Fax: +46 (0) 40 20 46 48

Email: tatu@defactojuristbyra.se