AFFÄRSJURIDIK

De Facto Juristbyrå AB arbetar främst inom tre affärsjuridiska områden: avtalsrätt, bolagsrätt och fordringsrätt.

Vi hjälper dig att upprätta de avtal som gör dig trygg i affärsmässiga uppgörelser – och som gör att du slipper tvister och ekonomiska bakslag. Vi kan också biträda dig i de fall dina avtal – eller bristen på avtal – leder till tvister du själv inte kan lösa.

De Facto Juristbyrå AB biträder dig vid bildande av bolag. Och ger dig juridiskt bistånd i tvister om pengar. Vi hjälper också till med att beräkna och framställa en fordran eller upprätta skuldebrev.

Address:
Skomakaregatan 4
211 34 Malmö – SWEDEN

Phone: +46 (0) 40 12 14 12
Mobile: +46 (0) 70 25 213 13
Fax: +46 (0) 40 20 46 48

Email: tatu@defactojuristbyra.se