OM OSS

De Facto Juristbyrå grundades 2011 och har genomgått transformationer sedan dess. Våra viktigaste mål som vi satte upp för att uppnås 2020 var följande:

  • Vi är väldigt professionella;
  • På grund av en föränderlig värld använder vi oss kontinuerligt såväl ny teknik som metoder som annars används av professionella inom branschen;
  • Vi äger hög kompetens när det gäller lokala marknader men hittar lösningar globalt tack vare vår internationella närvaro och erfarenhet.

För att uppnå dessa mål har många steg tagits. Och vi har lyckats uppnå alla våra mål.

Vi har en lång arbetslivserfarenhet från Danmark samt språkkunskaper. Tillsammans med våra danska kollegor har vi kapacitet att lösa gränsöverskridande frågor (Danmark-Sverige), till exempel de som är relaterade till rätten till fri rörlighet enligt EU-direktiv 2004/38 / EG.

Vårt spanska kontor www.defactoagency.es har fungerat sedan 2015 på Costa Blanca. Vi fokuserar på juridiska tjänster relaterade till Golden Visa-ansökningar, såväl som mäklartjänster som erbjuder våra kunder en personlig service relaterad till fastighetsinvesteringar i Spanien.

Vi har kapacitet att tillhandahålla juridiskt stöd i frågor som rör ansökningar om uppehållstillstånd samt etablering av verksamhet i Andorra.

Grundaren av De Facto är Jur. kand. Tatsiana Turgot. Tatsiana tog examen från Juridiska fakulteten, Lunds universitet, i januari 2008. Efter examen anställdes hon som konsult vid ett av Danmarks största företagskonsultföretag som deltog som juridisk expert i ett brett spektrum av internationella projekt. 2011 startade Tatsiana De Facto Juristbyrå AB i Malmö som en lokal juristbyrå som specialiserat sig på EU-rätt, migrationsrätt, familjerätt och affärsjuridik. Vårt spanska kontor har tillhandahållit juridiska tjänster samt mäklartjänster från 2015.

Vi talar flytande engelska, svenska, danska, spanska, ryska.